Samefolkets dag

Sisu time(n) – Samer i isen Forfatter Arne Johan Nilsen [...]