Lyngen kvensk-finsk forening
(Yykeän kveeni-suomi seura)

Mange i Lyngen har finske aner. Området har vært et viktig grenseland lenge før andre verdenskrig. «Lyngenlinja» representere for eksempel stedet de første læstadianerne fikk strandhugg i Troms og Norge.

Kvensk Finsk Riksforbund tok i 2019 initiativ til å danne en kvensk-finsk forening i Lyngen.

På tross av at korona-pandemien har stoppet både den planlagte kulturfestivalen både i 2021 og 2020, så har laget vært aktivt.

Vi har blant annet arrangert Kvenfolkets dag (hele dagen) i 2021, med kvensk mat og sang. Samefolkets dag vil vi også markere. MIT FabLab og Lyngen kvensk-finsk forening var vertskap for den digitale nordiske kvenske deltakelsen på Den finsk-ugriske verdenskongress juni 2021. På bildet ser man en gjeng båtentusiaster som fikk et flott foredrag av Gunnar Eldjarn høsten 2019.

Foreningen er opptatt av å være aktiv. Lyngen kulturfestival er svært viktig for oss og blir ankeret i vår forening.

Foreningen har med støtte fra Norsk språkråd startet et kvensk/finsk stedsnavnprosjekt for Lyngen. Vi ønsker å arbeide med dette i flere år.

Lyngen kvensk-finsk forening jobber tett med andre organisasjoner. Vi har blant annet gode forbindelser med Tornedalsrådet og håper at Lyngen kommunes inntreden i rådet vil også bære frukter for foreningen.

Det er enkelt å melde seg på Kvensk Finsk Riksforbund sine nettsider:

www.kvenfinn/medlem

TERVETULOA! / VELKOMMEN!

Del dette på: